Tvining je instrument za saradnju između javnih uprava članica EU (ZČ) i zemalja korisnica , u ovom slučaju Kosovo. U okviru IPA ( Instrument za pret-pristupnu pomoć ) , Tvining ima za cilj da pruži podršku za prenos, sprovođenje i primenjivanje zakonodavstva EU i , u tom smislu , to će biti podrška Ministarstvu obrazovanja , nauke i tehnologije , posebno " Podrška implementaciji kosovskog Strateškog plana obrazovanja 2011-2016 " .

Dva lidera projekta, jedan u ime države članice , Finske , koji vodi projekat , gospodin Sampo Suihko , drugi od zemlje korisnice , Kosovo , gospodin Ferit Idrizi , i naš Stalni tvining savetnik ( STS ) gospođa Kirsi Lindroos su oslonci projekta . Stalni tvining savetnik (STS)je ustupjena od strane vodeće ZČ u zemlji korisnika za celo vreme trajanja projekta i koordinira projekat.

Tvinning projekat EU je počeo na Kosovu 23 marta 2014, trajaće 34 meseca i biće realizovan u zajedničkom konzorcijumu finske vlade , Zajednički autoritet Omnia, i austrijske vlade , KulturKontakt Austrija . Tim projekta će blisko sarađivati sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije ( MONT), Opštinskim direktoratima obrazovanja (OUO), školama , kao i sa drugim organima i organizacijama nadležnim za oblast obrazovanja na Kosovu , čiji angažman je neophodan za uspeh projekta .

 

Our project