Cilj ove aktivnosti je da prati isporuku pribora i opreme za prioritetne škole i da se organizuje regionalne treninge i sesije podrške o upotrebi istih. Ovo će se uraditi da bi se osiguralo da nastavna pomagala i materijali će biti aktivno korisceni za podršku nove pedagogije i za procenu. Ovo će obuhvatiti izradu opštih vodiča za godišnje planiranje budžea za opremu i materijal u nastavi, povezujući to sa planom školskog razvoja i buduće opštinske nabavke. Najbolja praksa iz EU zemalja članice će biti deljena.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije će biti podržano putem mentorstva i savetovanja, organiziranjem različitih vrsta obuke, i pružanjem primera iz EU država članica. Fokus podrške će biti u zajedničkom radu sa praktičnim primerima.

Tvinning stalni savetnik i njen kolega iz ZK-a će aktivno učestvovati u planiranju rasporeda i aktivnosti KRE-a kroz detaljne certifikate misija, uključujući i program rada.