Cilj ove aktivnosti je da pripremi dokumentaciju za nabavku koja je predviđena Ugovorom za pribor i opremu u iznosu od 1 milion euro i za drugu fazu EU TIK i elektronsko ​​učenje i Ugovorom za nabavku obrazovnog pribora i opreme u obrazovanju. Aktivnost će predstavljati pripremu tenderskih dokumenata zajedno sa ključnom osobljem MONT-a / ODO-a odgovornih za nabavke u školi.

Tvinning stalni savetnik i njen kolega iz ZK-a će aktivno učestvovati u planiranju rasporeda i aktivnosti KRE-a kroz detaljne certifikate misija, uključujući i program rada.