Osiguranje Kvaliteta u Obrazovanju

Aktivnost 2.1

Podrška razvoju sistema osiguranja kvaliteta koji se zasniva na dobre EU prakse

Learn more

Aktivnost 2.2

Osiguranje kvaliteta na nivou škole

Learn more

Aktivnost 2.3

Efektivni mehanizmi i instrumenti monitorisanja

Learn more