Cilj ove aktivnosti je da pomogne u povezivanju institucija preduniverzitetskog sistema obrazovanja Kosova u obrazovni ekosistem, deleći najbolje prakse povezivanja iz EU država članica i izgradnja kapaciteta u MONT, ODO i škole koje pilotiraju KOK u vladavini, rukovođenju i upravljanju škola. Ova aktivnost će pomoći osoblju MONT-a u istraživanju ogromnih mogućnosti i sredstva nastave i učenja u 21 veku i načina u kojim su se ovi forumi koristili u drugim zemljama za zajedničko komuniciranje i razumevanje ciljeva i potreba razvoja u sektoru obrazovanja.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije će biti podržana putem mentorstva i savetovanja, uz organiziranju različitih vrsta aktivnosti obuke i osposobljavanja, i pružanjem primera iz EU države članica. Fokus podrške će biti u zajedničkom radu sa praktičnim primerima i vežbama.

Tvinning stalni savetnik i njen kolega iz ZK-a će aktivno učestvovati u planiranju rasporeda i aktivnosti KRE-a kroz detaljne certifikate misija, uključujući i program rada.