Cilj ove aktivnosti je da podrži celi razvoj nastavnika orientisanog u školi u odnosu na implementaciju novog kurikuluma. To će biti urađeno u saradnji sa MONT, ODO-e, školama i Univerzitetom u Prištini. posebno Fakultetom za obrazovanje i drugim fakultetima koji su relevantni za implementaciju OKK-a , oslanjajući se na rezultate i aktivnosti drugih donatorskih projekata.

Za obavljanje sveobuhvatnog rada u preduniverzitetskom sektoru, ova aktivnost će adresirati kontinuirani profesionalni razvoj, programe obučavanja pre i tokom službe. Cilj je da se predviđaju mnoštvo puteva učenja tokom celog života za nastavničku profesiju na Kosovu, koje vode do promene nastavnih kompetencija.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije i Univerzitet u Prištini kao i drugi ključni akteri će biti podržani od strane projekta putem mentorstva i savetovanja, organiziranjem različitih vrsta obuke i aktivnostima savetovanja, i pružanjem praktičnih iskustva i primera iz EU država članica. Fokus podrške će biti u zajedničkom radu sa praktičnim primerima i vežbama na proizvodnju bogatih medijskih materijala (vizualni, prećutni, slušni, bazirani na internet).

Tvinning stalni savetnik i njen kolega iz ZK-a će aktivno učestvovati u planiranju rasporeda i aktivnosti KRE-a kroz detaljne certifikate misija, uključujući i program rada.