Cilj ove aktivnosti je da podrži MONT i ODO-e u podizanju svesti , pilotiranje i postepenu primenu novog Okvira Kosovskog Kurikuluma i Osnovnog Kurikuluma. Ovo će uključiti dalje planiranje i uvođenje OKK-a, povezani profesionalni plan razvoja i projektovanje neophodnog materijala za nastavnike u odabranim integrisanim predmetima. Ova aktivnost će obuhvatiti reviziju nastavnih materijala prema potrebama novog kurikuluma, uzimajući u obzir i, po mogućnosti, izgraditi dalje materijale koji su već proizvedeni i / ili odobreni od strane MONT i drugih projekata podržavanih od EU-a i od drugih donatora.

Raznolikost i inkluzija u obrazovni sistem će se adresirati preko radnji uključujuči i osnivanje radne grupe za povezivanje zadataka u vezi sa sa kurikulumom i razne treninge za raznolikost, uključujući i izradu jednog putokaza za raznolikost i inkluziju, posebno, za ODO-e i škole.

MONT, ODO-e i škole će biti podržane preko pruženja mentorisanja i savetovanja, organiziranjem različitih vrsta aktivnosti obuke i pružanjem primera iz država EU članica. Fokus podrške će biti u zajedničkom radu sa praktičnim primerima i aktivnostima i proizvodnjom materijala, nastavnih pomagala, rubrika i multimedijalnih materijala koji če se usvojiti od strane MONT-a.

Tvinning stalni savetnik i njen kolega iz ZK-a će aktivno učestvovati u planiranju rasporeda i aktivnosti KRS-a kroz detaljne certifikate misija, uključujući i program rada.