Pilotiranje i sprovođenje OKK-a i Osnovnog kurikuluma

Aktivnost 1.1

Pilotiranje i implementacija novog OKK ( Okvir kosovskog kurikuluma) i osnovnog kurikuluma

Learn more

Aktivnost 1.2

Povećanje Nastava nadležnost, u skladu sa OKK

Learn more

Aktivnost 1.3

Jačanje saradnje i povezivanje sa sektorom preduniverzitetskog obrazovanja na Kosovu

Learn more