Pilotiranje i sprovođenje OKK-a i Osnovnog kurikuluma

Aktivnost 1.1

Pilotiranje i implementacija novog OKK ( Okvir kosovskog kurikuluma) i osnovnog kurikuluma

Learn more

Aktivnost 1.2

Povećanje Nastava nadležnost, u skladu sa OKK

Learn more

Aktivnost 1.3

Jačanje saradnje i povezivanje sa sektorom preduniverzitetskog obrazovanja na Kosovu

Learn more

Osiguranje Kvaliteta u Obrazovanju

Aktivnost 2.1

Podrška razvoju sistema osiguranja kvaliteta koji se zasniva na dobre EU prakse

Learn more

Aktivnost 2.2

Osiguranje kvaliteta na nivou škole

Learn more

Aktivnost 2.3

Efektivni mehanizmi i instrumenti monitorisanja

Learn more

Školske materijale i oprema
 

Aktivnost 3.1

Analiza i razvoj obrazovnog okruženja za podršku OKK

Learn more

Aktivnost 3.2

Nabavke za podržavanje OKK-a

Learn more

Aktivnost 3.3

Praćenje i podrška u isporuci i koriščenju pribora i opreme

Learn more