Furnizimet dhe pajisjet shkollore
 

Aktiviteti 3.1

Analizimi dhe zhvillimi i ambienteve mësimore për të përkrahur KKK

Mëso më shumë

Aktiviteti 3.2

Prokurimi për mbështetje KKK-së

Mëso më shumë

Aktiviteti 3.3

Monitorimi dhe mbështetja në dorëzimin dhe përdorimin e furnizimeve dhe pajisjeve

Mëso më shumë