Pilotimi dhe zbatimi i KKK-së dhe Kurrikulës bërthamë

Aktiviteti 1.1

Pilotimi dhe implementimi i KKK dhe Kurrikulave Bërthamë

Mëso më shumë

Aktiviteti 1.2

Ngritja e Kompetencave të Mësimdhënies në Përputhshmëri me KKK

Mëso më shumë

Aktiviteti 1.3

Përforcimi i bashkëpunimi dhe i lidhshmërisë në sektorin e arsimit parauniversitar në Kosovë

Mëso më shumë

Sigurimi i Cilësisë në Arsim
 

Aktiviteti 2.1

Përkrahja e zhvillimit të një sistemi të sigurimit të cilësisë të bazuar në praktika të mira të shteteve të BE-së

Mëso më shumë

Aktiviteti 2.2

Sigurim i cilësisë me bazë në shkollë

Mëso më shumë

Aktiviteti 2.3

Mekanizmat dhe instrumentet efektiv të monitorimit

Mëso më shumë

Furnizimet dhe pajisjet shkollore
 

Aktiviteti 3.1

Analizimi dhe zhvillimi i ambienteve mësimore për të përkrahur KKK

Mëso më shumë

Aktiviteti 3.2

Prokurimi për mbështetje KKK-së

Mëso më shumë

Aktiviteti 3.3

Monitorimi dhe mbështetja në dorëzimin dhe përdorimin e furnizimeve dhe pajisjeve

Mëso më shumë

The project has ended sq

The project has ended. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sagittis viverra venenatis. Phasellus ante est, semper ac lectus non, aliquam pellentesque ex. Suspendisse pharetra, lectus ac maximus tristique, dolor ante sollicitudin dolor, eget convallis ipsum ipsum id purus. Proin sit amet pretium elit,

Materials sq

Cras placerat scelerisque nisl, sed cursus erat ultricies sit amet. Fusce fermentum est rhoncus, convallis urna nec, feugiat felis.

Find all material here